E naložbe,

Računovodske storitve, finančno in poslovno svetovanje d.o.o.

Enaložbe

Najemnina

V nadaljevanju vas podrobneje obveščamo o zakonskih spremembah, ki so začele veljati s 1.7.2013. Predvsem na področju najemnin.

Podatke je treba v ETN poslati za vsak najemni pravni posel s stavbo ali delom stavb do 15. dne v mesecu po mesecu, v katerem je bil sklenjen najemni pravni posel ali je prišlo do spremembe najemnika ali zneska najemnine. Podatke o najemnih pravnih poslih, ki bodo sklenjeni v juliju 2013, je treba poslati najkasneje do 15. avgusta 2013.
Najemodajalec mora za najemni pravni posel s stavbo ali delom stavbe, ki na dan 1. julija 2013 še traja, poslati podatke do 15. decembra 2013, ne glede na to, ali bo do takrat še trajal ali ne.

Obrazec za poročanje o najemnem pravnem poslu (.PDF)

Objavljamo nov spletni izračun, ki bo veljal od 01.01.2014 dalje.

Najemnina

.xls

Za odpiranje dokumentov potrebujete Microsoftov Excell verzije 2003 ali višje.

Kontakt

Vedno smo vam na voljo za kakršnekoli informacije...