E naložbe,

Računovodske storitve, finančno in poslovno svetovanje d.o.o.

Enaložbe

Delovno pravo

V okviru delovnopravne zakonodaje Vam želimo pomagati rešiti vaše najpogostejše probleme, ki se pojavljajo pri poslovanju, oziroma izvrševanju medsebojnih pravic delavcev in delodajalcov.  Razlog za rešitev teh problemov ni samo inšpektor, temveč je razlog organizacijske narave. V sklopu naše ponudbe Vam lahko ponudimo sledeče storitve::

 1. Vodenje kadrovske evidence
 2. Izdelava Pravilnikov družbe
 3. Razlago delovnopravne zakonodaje in seznanjanje z novostmi
 4. Organiziranje delovnih procesov
 5. Administrativne storitve

 

 


1. Vodenje kadrovske evidence:

 • Osebni karton: v osebnem kartonu vodite dva tipa podatkov za zaposlene. Prvi tip so fiksni osnovni podatki, ter poljubno nastavljivi podatki iz šifrantov.
 • Klasifikator delovnih mest (nalog): vsak delavec je razporejen na delovno mesto (naloge). Za vsako delovno mesto se vodijo podatki, ki se nanašajo nanj: zahtevane izkušnje, poklic, tarifni razred, preizkusna doba, primernost za invalide
 • Evidenca delavčevih socialnih zavarovancev: v evidenci se vodijo osnovni podatki o socialnih zavarovancih in vzdrževanih družinskih članih: ime in priimek, EMŠO, sorodstveno razmerje, potrdilo o šolanju, prizadetost...
 • Zgodovina zaposlitve: za vsakega delavca vodite kronološki potek zaposlitve v podjetju. Delovna doba se avtomatsko izračuna

 

 


2. Izdelava Pravilnikov družbe:

 • Podjetniška kolektivna pogodba ali
 • Pravilnik o delovnih razmerjih
 • Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest (s sistemizacijo in opisi delovnih mest)
 • Pravilnik o plačah: plačni model, ki motivira sodelavce za doseganje pričakovanih rezultatov dela
 • Pravilnik o varstvu osebnih podatkov

 


3. Razlago delovnopravne zakonodaje in seznanjanje z novostmi

 • Pri vsakodnevnem spreminjanju zakonodaje Vam nudimo pomoč pri razumevanju na področju delovnega in socialnega prava. Hkrati Vam nudimo tudi seznanjanje z novostmi pri uveljavljanju delovnopravne zakonodaje.

4. Organiziranje delovnih procesov

Z vašim pooblastilom za vas izvedemo:

 

Zaposlitvene intervjuje s prijavljenimi kandidati. Pripravimo pisno mnenje iz razgovora in vam  osebno predstavimo kandidate.
Svetujemo vam pri odločitvi s katerimi kandidati se nadaljuje profesionalna selekcija.
Drugi krog razgovorov poteka s predstavnikom vašega podjetja, na podlagi katerega se pripravi ožji izbor kandidatov, ki ustrezajo vašim pričakovanjem.
Končna odločitev je skupen sestanek, ko pregledamo vse možnosti uspešnega vključevanja kandidata v novo sredino; seveda pa je končna odločitev vaša.
 • Zaposlitvene intervjuje s prijavljenimi kandidati. Pripravimo pisno mnenje iz razgovora in vam  osebno predstavimo kandidate.
 • Svetujemo vam pri odločitvi s katerimi kandidati se nadaljuje profesionalna selekcija.
 • Drugi krog razgovorov poteka s predstavnikom vašega podjetja, na podlagi katerega se pripravi ožji izbor kandidatov, ki ustrezajo vašim pričakovanjem.
 • Končna odločitev je skupen sestanek, ko pregledamo vse možnosti uspešnega vključevanja kandidata v novo sredino; seveda pa je končna odločitev vaša.

 


5. Administrativne storitve

 • Izvršbe
 • IOP
 • PN
 • IF, Pošiljanje roč.
 • TRR - plačevanje
 • Dopisi
 • Pošta - prejem in oddaja pošiljk
 • Bonitete - poročila za kupce

 

 

Nahajate se v: Domov Delovno pravo

Kontakt

Vedno smo vam na voljo za kakršnekoli informacije...